BIOFA Dekorvoks

Art. no. 2087                  

 

Egenskaper: Pigmentert dekorvoks til ubehandlet panel, tak, vegger, dører, trapper, møbler osv. Beskytter og gir en silkematt, diffusjonsåpen og smussavvisende overflate. Ikke egner for slitasjeutsatte overflater.

Innholdstoffer: Se teknisk datablad.

 

Påføring:

1. Forbehandling: Overflaten må være tørr og åpenporig, ren og uten flekker. Best resultat ved finpussing med sandpapir min. K180.

2. Påføring: Rør grundig og påfør jevnt og tynt med en fin fordriver eller korthåret rulle. Fargeintensitet kan variere sterkt avh. av tresort. Påfør vått-i-vått uten opphold og unngå overlapping. Fiberreising fjernes med lett pussing med grønn pad etter påføring. Ønskes en blankere overflate poleres med hvit pad etter at overflaten er tørr. Ved behov påføres et nytt strøk på samme måte.

3. Evt. toppstrøk: Som ekstra beskyttelse mot smuss, slitasje e.l. kan det påføres et strøk Biofa 5005 Klar vannbasert lasur.

Viktig! Prøvestrøk anbefales! Må ikke tynnes med vann! Følg produktets datablad for renhold og pleie.

Lagring: Kjølig, frostfritt og godt tillukket.

 

Miljøinformasjon: BIOFA Dekorvoks er et naturprodukt, og tørre rester kan deponeres som husholdningsavfall. Tomme kanner leveres til gjenbrukstasjon. Registrert i Produktregisteret. EU avfallskode: 08 01 12

VOC: EU-kategori A/d (grenseverdi 130g/l). Inneholder maks 1g/l VOC. 

 

Sikkerhetsregler:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med vann.

Følg produktets datablad nøye!