BIOFA OG MILJØ

BIOFA Naturprodukte GmbH, beliggende i hjertet av Syd-Tyskland, ble startet i 1984.  Firmaets målsetting er å minske den pågående forgiftning av miljøet og dennes konsekvens for mennesket, samt å sikre at produktene til enhver tid tilfredsstiller samfunnets krav til en bærekraftig utvikling innen overflatebehandling . BIOFA’s produksjonsmetoder gjør det mulig å produsere overflatebehandlingsprodukter av ypperste kvalitet med naturens egne produkter, ved hjelp av naturlige prosesser.

BIOFA stiller meget strenge krav ved valg av råmaterialer.  Kun ingredienser som tilfredsstiller disse krav blir benyttet:

- De skal være produsert av naturen

- De skal fornyes eller reproduseres naturlig       

- De skal, etter produksjon, kunne nedbrytes naturlig   

- De skal ikke være skadelige for mennesker eller miljø gjennom produksjon og bruk        

- De skal ikke påvirke helsen ved å bruke dem eller ved å bo i hus behandlet med dem.      

BIOFA’s produkter opprettholder sunnhet og balanse i naturen, samtidig som de gir et beskyttende og sunt miljø både innendørs og utendørs.                          

BIOFA er avhengig av tillit fra sine kunder.  Vi har derfor publisert en rekke brosjyrer med spesiell informasjon om våre produkter, og en komplett liste over innholdet i alle våre produkter er tilgjengelig på forespørsel.  Vi merker også våre produkter med slik informasjon. 

I de senere årene er det fokusert mye på reduksjon av løsemiddelinnholdet innen overflatebehandling, og man regner med at i løpet av få år vil løsemidler ikke lenger aksepteres i yrkesbygg. Dette har Biofa tatt konsekvensen av, og de løsemiddelfrie produktene som tilbys møbel- og gulvindustrien tilfredsstiller alle normer og kvalitetskrav som stilles innen industriell produksjon. I tillegg reduseres forbruket av kjemikalier dramatisk ved overgang til løsemiddelfrie produkter.