Norske industridesignere risikerer å bli miljøsinker, frykter Norske Designråd og miljøstiftelsen GRIP

De mener det satses alt for lite på økologi. GRIP har undersøkt undervisningen ved de seks høyskolene i Norge som utdanner industridesignere, og bare èn av dem, NTNU i Trondheim, har økodesign som fag.

Gry Dahl, rådgiver i GRIP, forteller at det er forurensningen fra produktene, og ikke de gamle fabrikkutslippene, som er det største miljøproblemet i dag. Både når produktene er i bruk og når de ender opp som avfall.

Designere utdannes til å tenke helhetlig - på kvalitet, komfort, ergonomi etc. Nå er det viktig at de også knytter til seg miljøsiden, sier Dahl.

(Aftenposten)