I 1959 var verdens samlete forbruk av kjemikalier syv millioner tonn. I 2000 hadde forbruket passert 250 millioner tonn, mer enn 35 ganger så høyt.

Her kan mye av årsakene til den økte forekomsten av astma og allergier ligge.

Ftalater ikke bra

Et større internasjonalt forskningsprosjekt, der blant annet SINTEF, Universitetet i Karlstad og Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har vært med, gir klare indikasjoner på at fukt og muggsopp ikke er så avgjørende for at barn utvikler astma og allergier som man har trodd.

Den økte kjemikaliebruken og at barn blir eksponert for forskjellige avgasser spiller sannsynligvis en større rolle enn forskerne til nå har vært klar over.

– Avgasser kommer fra vanlige kjemikalier og produkter som vi alle omgir oss med, plastflasker, Goretex-klær, mykgjørere til klesvasken og gulvbelegg av PVC, fortalte Linda Hägerhed Engman, PhD og forsker ved Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på en fuktkonferanse i regi av SINTEF og Mycoteam nylig.

– Vi har sett at jo mer ftalater, jo mer astma. Ftalater finnes overalt og det er ikke de høye dosene vi skal være redde for, men den jevne eksponeringen over tid, sa Engman.